Daarom rijden wij elektrisch

 

Onderzoek: levensgevaarlijk voor fietsers

 

Snorfiets fijnstofkanon

AMSTERDAM - 

De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verboden vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid. Wie toch meer vervoersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief.er

Foto: Richard Mouw

 

Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord. Aanleiding voor de roep om het verbod is recent onderzoek van TNO dat de schadelijkheid van snorscooters aantoont. Demaatregel van staatssecretaris Mansveld, die strengere controle op brom- en snorfietsen wil door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gaat volgens deze organisaties niet ver genoeg. Omdat de uitstoot van snorscooters die nu in de winkel staan ver boven de wettelijke normen ligt, kan de overheid de verkoop verbieden.  

Snorfiets fijnstofkanon

Het onderzoek van TNO naar de twee- en viertakt brom- en snorscooters toont aan dat snorscooters door de snelheidsbegrenzers  vier keer zoveel fijnstof uitstoten als gewone bromscooters. Deze stoten op hun beurt weer meer vervuilende stoffen uit dan de zeer vervuilende dieselauto’s. Omdat snorscooters op fietspaden moeten rijden, hebben fietsers hier extra veel hinder van. “ Wij waarderen het dat staatssecretaris Mansveld de uitkomsten van het rapport serieus neemt en maatregelen aankondigt. Maar de overheid moet de verkoop van een voertuig dat zeer ongezond is, slecht voor de verkeersveiligheid is en niet aan de wettelijke normen voldoet, niet langer tolereren. ” aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. “ Voor mensen die een steuntje in de rug willen hebben is er de e-bike. “ 

 

 “De uitstoot van de snorscooters op de fietspaden, is vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord. Dat moet omlaag”, volgens woordvoerder Jelmer Krom van het Longfonds. “Voor veel mensen is trapondersteuning op de fiets een uitkomst, ook voor veel longpatiënten die fietsen voor hun gezondheid. Dan moeten ze onderweg niet ziek worden door fijnstof. Fijnstof  is een risico voor fietsers, die vaak dieper ademhalen omdat ze met een fysieke inspanning bezig zijn.” Fijnstof bestaat uit schadelijke stoffen die zo klein zijn dat je ze inademt, maar niet meer uitademt. In het lichaam kan fijnstof leiden tot ongeneeslijke longziekten als astma en COPD. 

Regelgeving te coulant

De Europese regelgeving voor de uitstoot van brom- en snorfietsen is vreemd genoeg zeer coulant: een bromfiets mag veel meer uitstoten dan een personenauto. Voor brom-en snorfietsen gelden zelfs helemaal geen normen wat fijnstof betreft. De staatssecretaris kondigt daarom strengere Europese emissienormen en strengere Europese regels voor de controle aan per 2017. Ook wil ze via wetgeving in Brussel de huidige wijze van snelheidsbegrenzing, die op grote schaal ongedaan wordt gemaakt, verbieden. Tot die tijd moet de RDW het toezicht intensiveren. 

96% overtreedt maximum snelheid 

De Fietsersbond verwacht dat de door de staatsecretaris aangekondigde strengere Europese normen en strengere Europese regels voor controle in 2017, wellicht leiden tot afsterven van de categorie snorscooter. Dat zou een cruciale bijdrage aan de verkeersveiligheid betekenen. Uit onderzoek van de Fietsersbond in Amsterdam blijkt dat 96 % van de snorfietsers te hard rijdt. De door de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigde handhavingsprioriteit heeft tot nu toe niet geleid tot een waarneembare verbetering op dit punt. Dat leidt vooral op de drukke fietspaden tot veel gevaarlijke situaties en ongelukken. Dit opvoeren leidt net als de snelheidsbegrenzer tot extreme fijn stof emissies omdat de motor daar niet op berekend is.  “Het probleem is al lang bekend, we moeten nu niet weer op Europa gaan zitten wachten, maar met echte oplossingen komen”, zo  stelt Maarten van Biezen van Natuur en Milieu. ”Schaf die vervuilende snorscooters gewoon snel af en pak opgevoerde brommers en scooters serieus aan.”   “Gemotoriseerd verkeer moet veel schoner en hoort te rijden op de rijbaan. De snorscooters als aparte categorie kunnen we prima missen en twee-takt hoort thuis in het museum”, stelt Ivo Stumpel van Milieudefensie.

Bron: Fietsersbond