Herontwikkeling Prins Maurits Kazerne

 

In het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen staat hoe het gebied van de voormalige Edese kazernes de komende jaren wordt ingedeeld. Het plan geeft bijvoorbeeld aan waar woningen komen en waar voorzieningen, hoe omgegaan wordt met de te behouden gebouwen, maar ook hoeveel ruimte er is voor wegen en groen. In het Ontwikkelingsplan staat ook per deelgebied (enclave) aangegeven hoeveel woningen en voorzieningen er kunnen komen. Het Ontwikkelingsplan is gebaseerd op de dragers cultuurhistorie, landschap en groen, bereikbaarheid en voorzieningen (maatschappelijk en cultureel). Na vaststelling van het definitieve Ontwikkelingsplan, medio juni 2011, worden de plandelen van het gebied verder uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen. 

Enclaves 
De kazerneterreinen bestaan uit verschillende gebieden, met elk hun eigen karakter. De verschillende kenmerken geven aanleiding om de kazernes in te delen in vier enclaves: Maurits zuid, Maurits noord, Elias Beeckman en Simon Stevin.

  • Maurits zuid: Netwerk aan de Veluwe. De imposante monumentale gebouwen en de ligging nabij de Veluwe en intercity- en busstation bieden volop kansen om Poort naar de Veluwe én de Food Valley te zijn.
  • Maurits noord: Cultuur en kunst. De karakteristieke gebouwen met pleinen leveren de perfecte setting voor cultuur en kunst. Het wordt hiermee een schakel tussen Ede stad, de kazerneterreinen en de omringende Veluwe.
  • Elias Beeckman: Gezondheid en zorg. Het unieke historische ensemble biedt ruimte aan aanbieders van allerlei vormen van zorg- en welnessvoorzieningenDe nabijheid van de Veluwe zorgt voor een groene gezonde omgeving.
  • Simon Stevin: Wonen in de Veluwezoom. Dit jongste kazernecomplex krijgt een eigentijdse invulling van wonen naar wens met grotere en variërende kavelgroottes, eigen bouwinitiatieven en experimenten. Een gevarieerde woonwijk waar het rustig en prettig wonen is.